Vyrez3.jpg
Logo.jpg

... pro záchranu kruhové pece a aktivní život v obci

Kdo jsme

Spolek CIHELNA vznikl na jaře roku 2015 přejmenováním občanského sdružení „1, Jeníkovická kulturní“. Jedná se o dobrovolné uskupení aktivních jeníkovických občanů, kteří si uvědomují jedinečnost chátrající kruhové pece a celého areálu bývalé Ludvíkovy cihelny v centru obce. Členové a příznivci Spolku CIHELNA věnují svůj čas a úsilí tomu, aby historická kruhová pec a další objekty zůstaly zachovány, aby o ně bylo pečováno a aby sloužily jak občanům Jeníkovic, tak návštěvníkům obce.

Co děláme a čeho chceme dosáhnout

Činnost Spolku CIHELNA směřuje do 3 oblastí:

1.) Pořádání a podpora volnočasových a vzdělávacích aktivit
Spolek CIHELNA navazuje na předchozí neformální aktivity jednotlivých členů spolku. Počínaje podzimem 2015 jsou pod jeho hlavičkou pořádány nejrůznější akce pro jeníkovické i přespolní děti a veřejnost.

2.) Záchrana Ludvíkovy cihelny
Kruhová pec a další objekty bývalé Ludvíkovy cihelny jsou již mnoho let nevyužívány a chátrají, areál postupně zarůstá náletovou vegetací. Naší vizí je cihelna jako veřejný prostor, kam rádi a hojně zavítají jak místní, tak návštěvníci Jeníkovic. Náměty k rozpracování a realizaci:
* kruhová pec jako průmyslová památka s interaktivní expozicí o cihlářství
* rekultivovaný prostor hliniště, rybníček a obnovené polní cesty
* enviromentální centrum zaměřené na venkovské hospodaření v areálu bývalé mandlovny
* … a další „drobnosti“ (příležitostné letní kino, prostor pro klubovnu, knihovnu a další spolkový život v obci)

3.) Sběr a zveřejňování poznatků z historie
Příběh o historii výroby cihel je sám o sobě zajímavý.
Doplníme-li jej životními osudy těch, kteří v něm účinkovali, stane se poutavým.
Zasadíme-li jej do rámce významných historických událostí naší země, stává se navíc poučným.
Rádi bychom zaujali, upoutali i poučili (se). Budeme se snažit podpořit respekt k naší minulosti a práci našich předků.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one