Vyrez3.jpg
Logo.jpg

... pro záchranu kruhové pece a aktivní život v obci

Velmi stručná historie výroby cihel v Jenkovicích


První zmínka o výrobě cihel v Jeníkovicích pochází z období kolem roku 1560, kdy se v nedalekém městě Třebechovicích nedostávalo hlíny na výrobu cihel a třebechovičtí měšťané se proto rozhodli zakoupit dvůr (rozuměj pozemky) s kvalitní hlínou a vybudovat zde cihelnu. Lokalita je dosud označována „V Cihelně“. Postupem let se výroba cihel stávala stále významnější součástí života a práce zdejších rolníků a v 19. stol. měla celá řada z nich na svých gruntech vlastní cihlářskou pec (tzv. „hicovku“).
1928 Dělnictvo

1928 Dělnictvo

1928 Dělnictvo kruhové cihelny
1928 Dělnictvo kruhové cihelny

V r. 1884 vybudoval statkář Josef Ludvík v Jeníkovicích první „moderní“ kruhovou pec označovanou jako Hofmanka (označení odvozeno od jména autora patentu kruhové pece), kterou později doplnila pec Patentka a parostrojní pila. Josef Ludvík vybavil postupně cihelnu parním strojem, kotlem a několika lisy na strojní výrobu různých typů cihel, trubek, tašek a hřebenáčů. Během sezóny bylo v cihelně zaměstnáno až 70 pracovníků a kapacita cihelny byla cca 3 mil. kusů cihlářského zboží ročně. Výrobky z Ludvíkovy cihelny byly označovány iniciálami J L.
Po první světové válce byla cihelna kromě fabrik v Třebechovicích největším zaměstnavatelem v blízkém okolí. Po druhé světové válce byla na hospodářství uvalena nucená správa a v roce 1959 vznikly Československé státní statky (ČSSS) “Farma Jeníkovice”. Postupně došlo k rozebrání strojního zařízení a změně funkce některých staveb. Bývalé hliniště sloužilo mysliveckému spolku jako cvičná střelnice na asfaltové holuby a papírové terče a také zde byla hříbárna.


V roce 1969 bylo rozhodnuto o obnovení výroby v cihelně a celkové rekonstrukci areálu cihelny. Cihly se v Hofmance opět pálily od března r. 1973. Patentka byla v r. 1970 zbourána.


Po roce 1989 byla navrácena cihelna potomkům Josefa Ludvíka - rodinám Richterů a Zámečníků. Ti pod křídly firmy CIHELNA Jeníkovice, s. r. o. vyráběli cihly do roku 1995. Od té doby se areál nevyužívá.  


Pec „Hofmanka“ s 39 m vysokým komínem se zachovala do dnešních dnů spolu s několika dalšími budovami. Všechny objekty jsou značně zdevastované a hliniště je zarostlé vegetací.

Podrobnou historii výroby cihel v Jeníkovicích zpracoval p. Vladimír Šmíd a celý text byl publikován v Třebechovickém Haló v r. 2007 (čísla 03 – 09). V PDF formátu ke stažení zde.
Aktuální fotografie z areálu cihelny můžete shlédnout zde.
Mapa.png
Výřez z katastrální mapy obce Jeníkovice s místní částí "Cihelna" (Zdroj Třebechovické HALÓ, 04/2007)
Ludvik_J_hasic_kronika_vyrez.jpg
Josef Ludvík, foto z r. 1880 (Kronika SDH Jeníkovice, J. Ludvík jako první velitel sboru)
pila_cihelna.jpg
Nejstarší známá fotografie areálu Ludvíkovy parostroní cihelny s pecí "Patentka" a pilou kolem roku 1900 (Zdroj: Třebechovické HALÓ, 05/2007)
cihelna_1_hofmankaA.jpg
Pec "Hoffmanka" v roce 1969. Foto: J. Prokop (Zdroj: Třebechovické HALÓ, 08/2007)
05-1800.jpg
Fotografie z roku 1990 - Na fotografii je pohled na Ludvíkovu cihelnu ve směru od západu.
.
03.png
Hliniště za cihelnou sloužilo v 90. letech 20. století jako střelnice.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one